Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. “Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις” αποτελείται από τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π.:

Γεώργιος Παναγής, Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
Σοφία Τριλίβα,  Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
Αικατερίνη Κούτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
Μαρία Μπάστα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ.

Η θητεία των μελών Δ.Ε.Π. στην Ε.Δ.Ε. είναι διετής και εκλέγονται από τις αντίστοιχες συνελεύσεις του Τμήματος Ψυχολογίας και της Ιατρικής Σχολής. Ο Διευθυντής του Προγράμματος και ο Αναπληρωτής του προέρχονται από το Τμήμα Ψυχολογίας και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε.