Διευθυντής Προγράμματος

Γεώργιος Παναγής, Καθηγητής Βιοψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος και ο Αναπληρωτής του προέρχονται από το Τμήμα Ψυχολογίας και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε.
Ο Διευθυντής Προγράμματος προεδρεύει και της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε.
Τον Διευθυντή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή παραίτησης, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθυντής, ο οποίος εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε. με διετή θητεία,
η οποία μπορεί επίσης να ανανεωθεί. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής προέρχεται επίσης από το Τμήμα Ψυχολογίας και είναι μέλος της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε.