Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ)

Γεώργιος Παναγής, Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
Σοφία Τριλίβα,  Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
Αικατερίνη Κούτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
Μαρία Μπάστα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ.