Μπάστα Μαρία

Η Μαρία Μπάστα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης
e-mail: mbasta@med.uoc.gr