Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Παρακαλώ δείτε τη σχετική προκήρυξη: Ρ0ΓΑ469Β7Γ-ΩΦΟ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΜΣ_2024-2026