Τσαούσης Ιωάννης

Ο Γιάννης Τσαούσης είναι Ψυχολόγος. Αποφοίτησε από το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ολοκλήρωσε το δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στο Πανεπιστήμιο του Reading στη μεθοδολογία της έρευνας και τη στατιστική στην Ψυχολογία και, ως υπότροφος του ΙΚΥ, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου – Goldsmith’s College στην Ψυχομετρία. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ψυχομετρία, στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μέτρηση και την αξιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τη θεωρητική μελέτη αλλά και με τη μέτρηση ψυχολογικών εννοιών όπως η νοημοσύνη, η προσωπικότητα, και η συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς και ψυχολογικές έννοιες που έχουν σχέση με τη μέτρηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων όπως ο λεκτικός και αριθμητικός συλλογισμός, η χωροαντιληπτική ικανότητα, η μηχανική ικανότητα, κλπ. Απόρροια αυτής της δραστηριότητας είναι η δημιουργία μιας σειράς ψυχομετρικών εργαλείων στην ελληνική γλώσσα, όπως το Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας (ΤΕΧΑΠ), ο Ελληνικός Κατάλογος Επιθέτων Μέτρησης της Προσωπικότητας (ΕΚΕΜΠ) η Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΕΚΣΥΝ), το Τεστ Αντίληψης Χώρου (ΤΑΧ), κ.ά., καθώς επίσης και η προσαρμογή και στάθμιση γνωστών στο χώρο της ψυχολογίας ψυχομετρικών εργαλείων, όπως το Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2), το Child Behavior Check List 1½–5 (CBCL 1½–5), το Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20), το Multicultural Counseling Inventory (MCI), κ.ά.

Ο Ιωάννης Τσαούσης είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς με τη χρήση του SPSS (Εκδόσεις Τόπος, 2011), ενώ έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Το έργο του έχει μέχρι σήμερα δεχθεί περισσότερες από 1000 ετεροαναφορές (citations) στη διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης, είναι μέλος συντακτικών επιτροπών (editorial boards) επιστημονικών περιοδικών, όπως το International Journal of Testing και στο Frontiers in Psychology – Quantitative Psychology and Measurement. Τέλος, είναι σύμβουλος σε θέματα ψυχομετρίας και αξιολόγησης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας – ΓΕΕΘΑ), ενώ από το 2012 είναι εξωτερικός σύμβουλος σε θέματα ψυχομετρίας του κυβερνητικού οργανισμού National Center for Assessment in Higher Education, στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις:

 1. Tsaousis, I., Zouraraki, C., Karagiannopoulou, L., Karamaouna, P., & Giakoumaki, S. (2015). The validity of the Schizotypal Personality Questionnaire in a Greek sample: tests of measurement invariance and latent mean differences. Comprehensive Psychiatry, 62, 51-62.
 2. Sideridis, G., Tsaousis, I., & Al-Harbi, A. K. (2015). Multi-Population Invariance with Dichotomous Measures: Combining Multi-Group and MIMIC Methodologies in Evaluating the General Aptitude Test (GAT) in the Arabic Language. Journal of Psychoeducational Assessment, 33, 568-584.
 3. Reis, D., Xanthopoulou, D,. & Tsaousis, I. (2015). Measuring Job and Academic Burnout with the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI): Factorial Invariance across Samples and Countries. Burnout Research, 13 (2), 59-69.
 4. Karademas, E.C., & Tsaousis, I. (2014). The personality bi-level effect on chronic cardiac patients’ health: Intra- and inter-personal relations. Annals of Behavioral Medicine, 47, 79-91.
 5. Giovazolias, T., Tsaousis, I., & Valianatou, C. (2013). The Factor Structure and Psychometric Properties of the Greek version of Eating Disorders Examination Questionnaire (EDE-Q). European Journal of Psychological Assessment, 29, 189-196.
 6. Tsaousis, I., Karademas, E., Kalatzi, D. (2012). The Role of Core Self-Evaluations in the Relationship between Religious Involvement and Subjective Well-being: A Moderated Mediation Model. Mental Health, Religion & Culture, 1-17.
 7. Tsaousis, I., Mascha, K., & Giovazolias, T. (2012). Can Parental Bonding Be Assessed in Children? Factor Structure and Factorial Invariance of the Parental Bonding Instrument (PBI) between Adults and Children. Child Psychiatry and Human Development, 43, 238-253.
 8. Tsaousis, I., Taylor, G., Quilty, L., Georgiades, S., Stavrogiannopoulos, M., & Bagby, M. R. (2010). Validation of a Greek Adaptation of the 20-item Toronto Alexithymia Scale. Comprehensive Psychiatry, 51, 443-448.
 9. Tsaousis, I. (2010). Circadian Preferences and Personality Traits: A Meta-Analysis. European Journal of Personality, 24, 356–373.
 10. Tsaousis, I., & Georgides, S. (2009). Development and Psychometric Properties of the Greek Personality Adjective Checklist (GPAC). European Journal of Psychological Assessment, 25, 164-174.
 11. Tsaousis, I. & Kazi, S. (2013). Factorial invariance and latent mean differences on scores on trait emotional intelligence across gender and age. Personality and individual Differences, 54, 169-173.