Επαγγελματικές Προοπτικές

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης και έρευνας στο πεδίο των εξαρτήσεων και ο εφοδιασμός των αποφοίτων με εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να τους προετοιμάσει κατάλληλα για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Στο πλαίσιο αυτό το Πρόγραμμα παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης, ερευνητικής εμπειρίας αλλά και πρακτικής άσκησης με εποπτεία.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τις κλινικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι αντιμετώπισης εξαρτήσεων, ψυχολόγοι ή κλινικοί θεραπευτές σε κέντρα πρόληψης εξαρτήσεων, σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και κλινικές, σε προγράμματα απεξάρτησης και σε δομές και οργανισμούς όπου εφαρμόζονται ατομικές, οικογενειακές ή ομαδικές παρεμβάσεις για τη χρήση/κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση από αυτές. Επιπλέον θα μπορούν να εργαστούν σε ερευνητικά κέντρα και σε οργανισμούς που ασχολούνται με επιδημιολογικές μελέτες ή το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης/ευαισθητοποίησης του κοινού.

Scroll to Top