Μαθήματα

Προγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Περιγράμματα Μαθημάτων

ΚΠΕ-01 Νευροβιολογία, ψυχοφαρμακολογία και αιτιοπαθογένεια της εξάρτησης
ΚΠΕ-02 Ψυχοδιαγνωστική διατύπωση περιπτώσεων ουσιοεξάρτησης: κλινική αξιολόγηση, διαφοροδιάγνωση και κλινική κατανόηση της προσωπικότητας
ΚΠΕ03-Σύγχρονες ατομικές παρεμβάσεις
ΚΠΕ04-Οικογένεια και εξαρτήσεις: Μεταμοντέρνες συστημικές προσεγγίσεις στη χρήση και κατάχρηση ουσιών
ΚΠΕ05-Εργαστήριο: Συνέντευξη Κινητοποίησης

ΚΠΕ-06 Επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων: μέθοδοι και τεχνικές αναλύσεις
ΚΠΕ-07 Ποιοτική μεθοδολογία στην μελέτη των εξαρτήσεων
ΚΠΕ-08 Προληπτικές παρεμβάσεις σε σχολεία και κοινότητες: δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων
ΚΠΕ-09 Παρέμβαση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ουσιοεξάρτησης
ΚΠΕ 10: Ομαδικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις