Μαθήματα

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις»  είναι διετούς διάρκειας. Προσφέρει μεταπτυχιακή εκπαίδευση για την απόκτηση εξειδικευμένων και εφαρμοσμένων κλινικών γνώσεων στον τομέα της χρήσης και κατάχρησης ουσιών καθώς και στις συμπεριφορικές εξαρτήσεις. Το πεδίο στο οποίο εντάσσεται είναι η ευρύτερη δημόσια υγεία και η γενική άσκηση κοινωνικής και υγειονομικής πολιτικής. Στο πρώτο έτος σπουδών, διδάσκονται ειδικά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και πραγματοποιείται μέρος των ωρών πρακτικής άσκησης που αφορούν σε παρεμβάσεις πρόληψης. Στο δεύτερο έτος, εκπονείται η μεταπτυχιακή ερευνητική διπλωματική εργασία και πραγματοποιείται διεξοδική πρακτική άσκηση σε συναφείς δομές και οργανισμούς. Το ΠΜΣ «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που παρέχει πρακτική άσκηση υπό εποπτεία σε εξειδικευμένες δομές στον χώρο των εξαρτήσεων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Περιγράμματα Μαθημάτων

ΚΠΕ-01 Νευροβιολογία, ψυχοφαρμακολογία και αιτιοπαθογένεια της εξάρτησης

ΚΠΕ-02 Εργαστήριο Πρόληψη και προαγωγή υγείας

ΚΠΕ-03 Εργαστήριο Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Προσέγγισης στις Εξαρτήσεις

ΚΠΕ-04 Εργαστήριο ψυχοδιαγνωστική διατύπωση περιπτώσεων ουσιοεξάρτησης

ΚΠΕ-05 Εργαστήριο Συνέντευξη Κινητοποίησης

ΚΠΕ-06 Επεξεργασία Ποσοτικών Δεδομένων Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης

ΚΠΕ-07 Εργαστήριο Ποιοτική Μεθοδολογία στη Μελέτη των Εξαρτήσεων

ΚΠΕ-08 Εργαστήριο Ψηφιακές παρεμβάσεις στις συμπεριφορικές εξαρτήσεις

ΚΠΕ-09 Παρέμβαση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ουσιοεξάρτησης

ΚΠΕ-10 Εργαστήριο Ομαδικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις