Διοικητική Οργάνωση

Διευθυντής Προγράμματος

Γεώργιος Παναγής, Καθηγητής Βιοψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος και ο Αναπληρωτής του προέρχονται από το Τμήμα Ψυχολογίας και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε.
Ο Διευθυντής Προγράμματος προεδρεύει και της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε.
Τον Διευθυντή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή παραίτησης, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθυντής, ο οποίος εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε. με διετή θητεία,
η οποία μπορεί επίσης να ανανεωθεί. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής προέρχεται επίσης από το Τμήμα Ψυχολογίας και είναι μέλος της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε.

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. “Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις” αποτελείται από τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π.:

Γεώργιος Παναγής, Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
Σοφία Τριλίβα,  Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
Αικατερίνη Κούτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
Μαρία Μπάστα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ.

Η θητεία των μελών Δ.Ε.Π. στην Ε.Δ.Ε. είναι διετής και εκλέγονται από τις αντίστοιχες συνελεύσεις του Τμήματος Ψυχολογίας και της Ιατρικής Σχολής. Ο Διευθυντής του Προγράμματος και ο Αναπληρωτής του προέρχονται από το Τμήμα Ψυχολογίας και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε.

Scroll to Top