Αντικείμενο και στόχοι

Το πρόγραμμα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες:

  • Πρακτικές γνώσεις σχετικά με τις εθιστικές ουσίες, τις μορφές καταχρήσεων και τη νευροβιολογική και νευροφαρμακολογική βάση για την κατάχρηση και τον εθισμό σε ουσίες.
  • Τις πρόσφατες τεκμηριωμένες εξελίξεις στον τομέα της αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα και οικογένειες με προβλήματα εθισμού.
  • Γνώσεις σχετικά με τις νεότερες τάσεις, τις δεξιότητες στη θεραπεία, τη μείωση της βλάβης, τα προγράμματα αυτοβοήθειας και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε ολόκληρη την κοινότητα.
  • Οργανωμένη πρακτική με εποπτεία που τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν την ικανότητά τους για παρέμβαση σε οικογένειες, παιδιά και εφήβους, τη σχολική κοινότητα, την ευρύτερη κοινότητα και σε μειονοτικούς πληθυσμούς  που έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα της κατάχρησης και του εθισμού σε ουσίες.