Καραδήμας Ευάγγελος

Ο Ευάγγελος Καραδήμας υπηρετεί από το 2004 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διδάσκοντας Κλινική Ψυχολογία της Υγείας, τώρα ως Καθηγητής. Είναι μέλος επιστημονικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του American Psychological Association (Division 38 – Health Psychology), και της European Health Psychology Society. Είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών σε τέσσερα διεθνή περιοδικά και δύο Ελληνικά, και κριτής (ad hoc) σε 22 διεθνή περιοδικά. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 άρθρα και κεφάλαια σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχει εκδώσει ένα βιβλίο και είναι επιμελητής έκδοσης σε πέντε άλλα, εκ των οποίων τρία διεθνή. Έχει συμμετάσχει με πάνω από 200 παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τέλος, έχει διατελέσει από το 2004 ως το 2014 Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο χρονικό διάστημα 2012-2014. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν τη σχέση μεταξύ στρες και υγείας, τις διεργασίες αυτο-ρύθμισης που σχετίζονται με την ασθένεια, την προσαρμογή χρόνιων ασθενών, καθώς και την ποιότητα ζωής και την ευεξία.

Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις:

  1. Benyamini, Y., Johnston, M., & Karademas, E.C. (2016). Assessment in Health Psychology. Gottigen/Boston: Hogrefe.
  2. Karademas, E.C. (in press). Pandora: Hope in a jar. In Bormans, L. (Ed.), The world book of hope. Belgium: Lannoo.
  3. Roussi, P., & Karademas, E.C. (in press). Dyadic coping in Greek couples. In Falconier, M., Randall, A. & Bodenmann, G. (Eds.). Dyadic coping: International perspectives. London: Routledge.
  4. Giannousi, Z., Karademas, E.C., & Dimitraki, G. (in press). Illness representation and psychological adjustment of Greek couples dealing with a recently diagnosed cancer: Dyadic, interaction and perception-dissimilarity effects. Journal of Behavioral Medicine.
  5. Karademas, E.C., & Tsaousis, I. (2014). The personality bi-level effect on chronic cardiac patients’ health: Intra- and inter-personal relations. Annals of Behavioral Medicine, 47, 79-91.
  6. Paschali, A., Hadjoulis, M., Papadimitriou, A., Karademas, E.C. (2015). Patient and Physician Reports of the Information Provided About Illness and Treatment: What Matters for Patients’ Adaptation to Cancer During Treatment? Psycho-Oncology, 24, 901-909.
  7. Ντούπη, Σ., Κουλιεράκης, Γ., & Καραδήμας, Ε. (2015). Υποκειμενικό στρες, αντίληψη του επαγγελματικού ρόλου και στρατηγικές αντιμετώπισης των νοσηλευτών ψυχικής υγείας. Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, 8, 42-53.
Scroll to Top