Οδηγός Σπουδών

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις προσφέρει εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία στις πλέον εξελιγμένες ψυχολογικές, κοινωνικές, βιολογικές και οικολογικές προσεγγίσεις στον τομέα των εξαρτήσεων, ιδιαίτερα στην αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία τους.

Το πρόγραμμα σπουδών συνθέτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη κατανόηση των εξαρτήσεων σε ουσίες και συμπεριφορές με την πλέον τεκμηριωμένη γνώση σχετικά με την αξιολόγηση, τη θεραπεία και την πρόληψη των εξαρτήσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, κλινικά εργαστήρια, ομάδες εποπτείας, πρακτική σε δομές σχετικές με τις εξαρτήσεις και αναστοχαστικές ασκήσεις που αφορούν τις μαθησιακές εμπειρίες των φοιτητών.

Η έρευνα και η διπλωματική εργασία στοχεύουν στην επέκταση της τεκμηριωμένης γνώσης όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία των εξαρτήσεων στη χώρα μας. Τα μαθήματα διδάσκονται από ένα δίκτυο κλινικών επαγγελματιών, ερευνητών και καθηγητών πανεπιστημίου οι οποίοι στοχεύουν στην αριστεία όσον αφορά τους τομείς της πρόληψης και της θεραπείας και την υποστήριξη και ενδυνάμωση των εθνικών προσπαθειών σε αυτόν τον χώρο.

Το πρόγραμμα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες ουσιαστικές γνώσεις σχετικά με τις εθιστικές ουσίες, τις μορφές χρήσης και κατάχρησής τους, τις εξαρτητικές συμπεριφορές, και τη νευροβιολογική και νευροφαρμακολογική βάση για την κατάχρηση και τον εθισμό σε ουσίες. Οι εξελίξεις στον τομέα της αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα και οικογένειες με προβλήματα εθισμού διδάσκονται συστηματικά, παρέχοντας τεκμηριωμένες γνώσεις σχετικά με τις νεότερες τάσεις, τις δεξιότητες στη θεραπεία, τη μείωση της βλάβης, τα προγράμματα αυτοβοήθειας και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε ολόκληρη την κοινότητα. Η οργανωμένη πρακτική με εποπτεία δίνει τη δυνατότητα αναπτυξης ικανοτήτων παρέμβασης σε οικογένειες, παιδιά και εφήβους, στη σχολική κοινότητα, την ευρύτερη κοινότητα και σε μειονοτικούς πληθυσμούς που έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα συμπεριφορικών εξαρτήσεων, κατάχρησης και εθισμού σε ουσίες.

Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ